Правила проведення електронного аукціону

Ці Правила визначають порядок проведення електронного аукціону з продажу товарів під торговою маркою «AmberTrade», що належать компанії ТОВ «Центр «Сонячне Ремесло», а також придбання виграних лотів.

1. Терміни та визначення, що застосовуються в Правилах:

Аукціон – форма електронних торгів на право купівлі товарів торгової марки «AmberTrade» та укладення договору, переможцем яких визнається учасник, який запропонував найбільш високу ціну за товар;

Організатор аукціону – компанія ТОВ «Центр «Сонячне Ремесло» (далі також – Продавець), створена і діє відповідно до законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, 34300, Рівненська область, Володимирецький район, селище міського типу Володимирець, вул. Поліська 5, код юридичної особи: 35193572, що здійснює діяльність з промислового видобутку та переробки бурштину-сирцю в Західній Україні;

Учасник аукціону – особа, яка прийняла умови цих Правил у порядку, описаному нижче (без винятків, доповнень та застережень);

Лот – товари, щодо якого ведуться торги між учасниками аукціону, важливі дані (найменування, кількісні та якісні характеристики, вартість, способи оплати і доставки) яких розміщуються Продавцем на Торговому майданчику;

Торговий майданчик – веб-сайт Продавця: www.ambertrade.com.ua;

Початкова ціна – початкова (мінімальна) ціна лоту, визначена Організатором аукціону;

Товари – бурштин та вироби з бурштину, асортимент яких представлений на Торговому майданчику;

Ставка – пропозиція Учасника аукціону з купівлі лоту. Ставки на торгах встановлюються в доларах США для покупців, які знаходяться за межами території України та українських гривнях для покупців, які знаходяться на території України;

Краща ставка – максимальна зі ставок всіх учасників аукціону;

Друга ставка – друга за величиною ставка після кращої ставки, згідно кроку аукціону;

Крок аукціону – величина підвищення початкової ціни лота;

Поточна ціна – ціна лота, яка підлягає оплаті Учасником аукціону, який запропонував кращу ставку;

Переможець аукціону/Покупець – учасник аукціону, який запропонував кращу ставку на момент закінчення аукціону, за умови, що кінцева ціна не нижче початкової ціни;

2. Загальні положення:

2.1. Доступ до Торгового майданчика для участі в аукціонах є відкритим.

2.2. Для участі в аукціоні потенційний учасник повинен пройти реєстрацію і отримати доступ до Торгового майданчика.

2.3. Організатор аукціону зобов’язується забезпечити конфіденційність відомостей, наданих Учасниками аукціону при реєстрації на Торговому майданчику. Приватна особа, Учасник аукціону, надає Організатору згоду на обробку його персональних даних з моменту реєстрації на Торговому майданчику.

2.4. З моменту реєстрації на Торговому майданчику, Учасник аукціону приймає всі умови цих Правил без будь-яких винятків та/або обмежень.

2.5. Інформування про внесення змін (доповнень) до Правил здійснюється Організатором аукціону шляхом обов’язкового розміщення зазначених змін (доповнень) на сайті: www.ambertrade.com.ua.

Будь-які зміни і доповнення в Правилах рівно поширюються на всіх осіб, які пройшли реєстрацію на Торговому майданчику, в тому числі, зареєстрованих раніше дати вступу змін (доповнень) в силу.

2.6. Учасник аукціону визнає юридичну силу оповіщень і повідомлень, направлених Організатором аукціону на його електронну пошту, зазначену при реєстрації на Торговому майданчику.

2.7. Організатор аукціону має право відкликати лот з торгів у будь-який час, але не пізніше дати і часу закінчення торгів.

2.8. При проведенні аукціону, Продавець може застосовувати забезпечення для гарантування придбання виграних лотів. Для забезпечення може застосовуватися: грошова сума на банківський рахунок Продавця, інші способи забезпечення зобов’язань, які визначить Продавець.

3. Проведення аукціону:

3.1. Для отримання можливості участі в аукціоні, особа, яка бажає стати Учасником аукціону, заповнює електронну заявку на реєстрацію на Торговому майданчику в розділі «Аукціон», із зазначенням необхідних відомостей, встановлених Організатором аукціону.

3.2. Після виконання пункту 3.1, особі, яка бажає стати Учасником аукціону, необхідно підтвердити зазначені ним при реєстрації дані (зайти в особистий кабінет на сайті на Торговому майданчику, вказавши інформацію (логін, пароль, одноразовий код для підтвердження реєстрації), отриману від Організатора аукціону.

3.3. Після успішної реєстрації Учасник отримує доступ до Торгового майданчика для участі в аукціоні.

3.4. Повідомлення про проведення торгів, його терміни та умови проводиться Організатором аукціону шляхом опублікування лотів у розділі «Аукціон» на Торговому майданчику.

3.5. Момент початку і момент закінчення аукціону по кожному лоту визначається Організатором і публікуються на Торговому майданчику.

3.6. Для прийняття участі в аукціоні Учаснику необхідно увійти на Торговий майданчик, використовуючи свій логін і пароль, відкрити розділ «Аукціон» і вибрати лот, що його цікавить.

3.7. Зміна ставки проводиться Учасником аукціону у вікні «Ваша ставка», на сторінці лота, за яким проводяться торги. Ставка повинна перевищувати Поточну ставку на величину кроку аукціону.

3.8. Учасник аукціону може відмовитися від участі в торгах під час їх проведення в тому випадку, якщо встановлена ним ставка не є Кращою ставкою або Другою ставкою за виставленим лотом.

3.9. Переможцем аукціону визнається його Учасник, який запропонував найбільш високу ціну за лот і право укладення договору.

3.10. Аукціон визнається таким, що не відбувся, якщо в процесі торгів жоден з Учасників не запропонував жодної ставки.

3.11. За підсумками аукціону, протягом 5 робочих днів з моменту закриття торгів, Організатор формує та надсилає на електронну пошту Переможцю аукціону рахунок-фактуру та договір купівлі-продажу. Типові форми рахунку-фактури і договору розміщені на Торговому майданчику.

4. Вартість товарів, умови оплати, порядок оформлення договору:

4.1. Початкова ціна товару розміщена на Торговому майданчику Продавця.

4.2. Ціна товару, зазначена на Торговому майданчику Продавця, не включає ПДВ, вартість доставки товару за адресою Покупця та його митне оформлення при вивезенні з території України. ПДВ при експорті товару з митної території України не нараховується.

4.3. Ціна і вартість товару, який повинен бути доставлений і сплачений Покупцем, вказані в рахунку-фактурі, який направляється Переможцю аукціону. Ціна товару включає в себе вартість упаковки, маркування.

4.4. Платіжною валютою є долар США – для Покупців, які знаходяться за межами території України та українська гривня – для Покупців, які знаходяться на території України.

4.6. Оплата товару проводитися Переможцем аукціону на умовах 100% передоплати протягом 7 днів з дати виставлення Продавцем рахунку-фактури. Разом з оплатою товару Переможець аукціону повинен підписати договір купівлі-продажу і відправити підписаний договір на електронну пошту Продавця.

4.7. Датою платежу вважається дата зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.

4.8. Всі витрати банку Продавця і банків-кореспондентів, пов’язані з платежем, несе Продавець, всі витрати банку покупця несе Покупець.

4.9. Покупець за межами території України оплачує всі митні збори, збори і податки на території своєї країни, а також витрати під час митного оформлення товарів на своїй території (якщо інше не буде погоджено в рахунку-фактурі).

4.10. Продавець має право в односторонньому порядку переглянути і змінити ціну товару. Продавець повідомляє покупця про введення нових цін шляхом розміщення нових цін на Торговому майданчику. Ціна товару, на який виставляється рахунок-фактура Продавцем, не може бути змінена за умови своєчасної оплати товару Покупцем.

4.11. У разі несплати товару або непідписання договору в терміни згідно пункту 4.6 цих Правил, вважається що Переможець аукціону відмовився від укладення договору купівлі-продажу, і право купівлі лота переходить до Учасника торгів, який запропонував Другу ставку. У цьому випадку Переможець аукціону втрачає забезпечення, якщо воно застосовувалося Організатором аукціону.

4.12. При переході права покупки до Учасника торгів, який запропонував Другу ставку, застосовуються умови оплати і підписання договору, викладені вище.

5. Умови доставки товарів:

5.1. Для Покупців на території України доступні наступні види доставки:

– самовивіз зі складу Продавця;

– доставка Покупцеві.

5.2. Вартість, умови і терміни доставки узгоджуються з Покупцем окремо при оформленні рахунку-фактури.

5.3. Для Покупців за межами території України доступні наступні види доставки:

– доставка за принципом «від дверей до аеропорту»: включає авіадоставку зі складу Продавця до аеропорту Покупця, всі експортні операції (доставку від складу до аеропорту Продавця, експортне оформлення товару для експорту, операційну обробку товару в аеропорту Продавця). При цьому Покупець самостійно здійснює митне очищення товару при імпорті, вартість операційної обробки товару в аеропорту Покупця, доставку від аеропорту до свого складу.

– доставка за принципом «від дверей до дверей»: включає авіадоставку зі складу Продавця до складу Покупця, всі експортні/імпортні операції (доставку від складу до аеропорту Продавця, експортну/імпортну митну очистку, операційну обробку товару в аеропорту Продавця/Покупця), доставку до складу Покупця;

5.4. Товар доставляється в упаковці Продавця. Упаковка повинна забезпечувати цілісність товару при транспортуванні Покупцеві.

6. Інші умови:

6.1. Всі додаткові умови продажу товару, які не вказані в цих Правила, визначаються в договорі купівлі-продажу та рахунку-фактурі.

6.2. Інші правила укладення та підписання договору можуть бути вказані в типових формах цього договору, розміщених на Торговому майданчику.